مدل مسیرهای قمار مشکل و آسیب شناختی

مدل مسیرهای قمار مشکل و آسیب شناختی عوامل مختلفی را که منجر به قمار مشکل یا مشکل مرتبط با آن می شوند ، شناسایی می کند و روابط بین آنها را توضیح می دهد. این مدل چهار مسیر اصلی را مشخص می کند:

1. مسیر شخصیتی: ویژگی های شخصیتی مانند نیاز به تجربه هیجانی ، درجه بالای جستجوی تحریک ، نقص خودکنترلی و غیره که منجر به گرایش به قمار می شوند.

2. مسیر روانشناختی: مشکلاتی مانند افسردگی ، اضطراب ، سوء مصرف مواد و غیره که افراد را به قمار به عنوان یک راه برای فرار از مشکلات و بهبود خلق وامی دارند.

3. مسیر اجتماعی: عواملی مانند فشار همسایگان ، دوستان قمارباز و غیره که افراد را تشویق به قمار می کنند. این مسیر می تواند در ابتدا به قمار تفریحی منجر شود که بعداً به قمار مشکل تبدیل می شود.

4. مسیر محیطی: عواملی مانند دسترسی آسان به کازینوها یا سایر مکان های قمار ، تبلیغات وسیع ، جو فرهنگی محیط که قمار را ترویج می کنند و پذیرش اجتماعی بالای قمار که افراد را به قمار تشویق می کنند.

این مسیرها می توانند مستقل از هم یا در تعامل با هم وجود داشته باشند و منجر به ادامه ، افزایش یا تبدیل قمار تفریحی به قمار مشکل شوند. شناسایی و مداخله در این مسیرها می تواند به منظور پیشگیری و درمان قمار مشکل مفید باشد. یک رویکرد متوازن نسبت به منافع احتمالی قمار و خطرات آن ضروری است. مطالعات بیشتر در مورد تأثیرات متقابل این مسیرها و علل اساسی اختلال اعتیاد به قمار نیاز است تا استراتژی های مؤثر مداخله طراحی شوند.

 

Blaszczynski, Alex, and Lia Nower. "A pathways model of problem and pathological gambling." Addiction 97, no. 5 (2002): 487-499.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی