تحلیل کیفی معتادان بازی آنلاین در درمان

مقاله تحلیل کیفی یک مطالعه در مورد تجربیات افراد معتاد به بازی آنلاین در زمینه درمان و بهبودی را ارائه می دهد. تحلیل شامل مصاحبه های نیمه ساختار یافته با  12نفر از افراد معتاد به بازی آنلاین بود که در یک برنامه درمانی شرکت کرده بودند.

نتایج شامل موارد زیر بود:

•شناسایی عوامل مؤثر بر ورود به درمان: افزایش مشکلات زندگی، فشار خانواده، آسیب های اجتماعی و افسردگی.

•تجربیات مثبت درمان: افزایش آگاهی نسبت به مشکل، مهارت های سازگاری جدید، حمایت اجتماعی و بهبود روابط خانوادگی.

•عوامل مهم در بهبودی پایدار: تعهد بلند مدت به تغییرات زندگی، حمایت اجتماعی مستمر و جایگزین های جدید بازی مانند ورزش و هنر.

•چالش های بازگشت به زندگی عادی: تماس مجدد با بازی های قدیمی، تنش های شغلی و تحصیلی و تغییر روال زندگی. مهم است که آنها احساس آمادگی برای مقاومت در برابر بازگشت به اعتیاد را داشته باشند.

نتایج نشان می دهد که درمان مؤثر برای اعتیاد بازی نیاز به درک مشکل عمیق تر، حمایت اجتماعی مستمر و جایگزین های مفید همراه با تعهد بلند مدت به تغییرات زندگی دارد. تحقیقات آینده باید به بررسی روش های مؤثر حمایت و جایگزین بپردازد تا برنامه های درمانی قوی تری ایجاد شوند.

 

Beranuy, Marta, Xavier Carbonell, and Mark D. Griffiths. "A qualitative analysis of online gaming addicts in treatment." International journal of mental health and addiction 11 (2013): 149-161.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی