طبقه بندی ویژگی های طراحی فناوری که رفتارهای آنلاین بالقوه اعتیادآور را ترویج می کند

این مقاله ویژگی های طراحی فناوری را که می تواند رفتارهای آنلاین بالقوه اعتیادآور را ترویج کند ، رده بندی می کند. نکات کلیدی این مقاله عبارتند از:

1) برخی ویژگی های طراحی دیجیتال این احتمال را افزایش می دهند که کاربران به یک فناوری ، سرویس یا بازی اعتیاد پیدا کنند. مثل ویژگی های موجب افزایش انگیزه مانند پاداش ها و مدال ها ، امکان ارتباطات آنلاین مکرر ، حلقه های بازخورد مثبت و منفی سریع.

2) این مقاله ویژگی های طراحی را که می توانند رفتارهای آنلاین اعتیادآور را ترویج کنند ، طبقه بندی می کند. این ویژگی ها شامل تقویت مثبت مکرر ، حلقه های بازخورد سریع ، محرک های مکرر، پاداش های متناوب، قابلیت های مقایسه اجتماعی و امکان ارتباطات منظم می باشد.

3) اگر یک فناوری چند ویژگی مخاطره آمیز طراحی داشته باشد ، احتمال ایجاد رفتارهای اعتیادآور بالا خواهد بود. این ویژگی ها باید در طراحی محصولات دیجیتال شناسایی و در نظر گرفته شوند تا از ترویج رفتارهای مضر جلوگیری شود.

4) برخی محدودیت های این مطالعه وجود دارد، از جمله عدم ارزیابی تأثیر واقعی این ویژگی های طراحی بر رفتار. تحقیقات عملی بیشتر مورد نیاز است تا امکان طبقه بندی ویژگی های طراحی بالقوه اعتیادآور با دقت بیشتر فراهم شود.

در نتیجه، این مقاله ویژگی های طراحی فناوری را که می تواند رفتارهای آنلاین بالقوه اعتیادآور را ترویج کند ، رده بندی می کند. ویژگی های طراحی مانند تقویت مثبت مکرر ، حلقه های بازخورد سریع ، محرک های مکرر و امکان ارتباطات منظم می توانند رفتارهای اعتیادآور را ترویج دهند. این ویژگی ها باید در طراحی محصولات دیجیتال شناسایی و مدیریت شوند تا از ترویج رفتارهای مضر جلوگیری شود. تحقیقات بیشتر مورد نیاز است تا امکان طبقه بندی ویژگی های طراحی بالقوه اعتیادآور به طور دقیق تر فراهم شود.

 

Flayelle, Maèva, Damien Brevers, Daniel L. King, Pierre Maurage, José C. Perales, and Joël Billieux. "A taxonomy of technology design features that promote potentially addictive online behaviours." Nature Reviews Psychology (2023): 1-15.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی