رویکرد اثر سوم شخص برای درک نگرش ساکنان نسبت به توسعه کازینو

این مقاله به استفاده از رویکرد اثر سوم شخص برای درک نگرش ساکنان نسبت به توسعه کازینو می پردازد. نکات اصلی عبارتند از:

1) رویکرد اثر سوم شخص اشاره به استفاده از داستان ها و روایت های داستانی برای مطالعه تجارب و دیدگاه های افراد دارد. این رویکرد می تواند برای درک دیدگاه های ساکنان نسبت به توسعه کازینو مفید باشد.

2) این مطالعه نگرش ساکنان را نسبت به توسعه بزرگ یک کازینو با استفاده از مصاحبه های روایی و قصه گویی بررسی می کند. نگرش های مثبت و منفی ساکنان در مورد مزایا و معایب احتمالی توسعه کازینو شناسایی می شود.

3) نتایج نشان می دهند که ساکنان نگرش مختلطی نسبت به توسعه کازینو دارند. برخی از مزایای احتمالی مانند ایجاد کار گزارش شد اما معایب احتمالی مانند افزایش جرم و ناآرامی نیز مورد بحث قرار گرفت.

4) نتایج تأکید می کنند که بررسی دیدگاه های ذینفعان مختلف در مورد توسعه مهم است. رویکرد اثر سوم شخص می تواند به شناسایی نگرش های مختلف کمک کند و در تصمیم گیری و مدیریت منازعات مفید باشد. درک نگرش های مختلف می تواند توسعه پایدارتری را امکان پذیر سازد.

نتیجه گیری: این مطالعه نگرش ساکنان را نسبت به توسعه کازینو با استفاده از مصاحبه های روایی و قصه گویی بررسی می کند. نتایج نشان می دهند که ساکنان نگرش مختلطی نسبت به توسعه کازینو دارند با مزایا و معایب احتمالی مختلف. رویکرد اثر سوم شخص می تواند به شناسایی نگرش های مختلف کمک کند و توسعه پایدارتر امکان پذیر سازد. بررسی دیدگاه های ذینفعان مختلف مهم است و رویکرد اثر سوم شخص می تواند در تصمیم گیری و مدیریت منازعات توسعه کازینو مفید باشد.

 

Park, Jeongeun, Hyunseo Yoon, Carla Almeida Santos, and Suiwen Zou. "A third-person effect approach to understanding residents’ attitude towards casino development." Current Issues in Tourism (2023): 1-7.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی