آیا گیمرهای آنلاین موبایل واقعا خوشحال هستند؟ در مورد نقش سرکوبگر اعتیاد به بازی آنلاین

مقاله بحث می کند که آیا واقعا گیمرهای آنلاین موبایل خوشحال هستند یا اینکه اعتیاد بازی آنلاین ممکن است نقش مهمی در سرکوب خشنودی و سلامتی روانی آنها ایفا کند.

برخی از نکات اصلی عبارتند از:

•اعتیاد بازی می تواند باعث افزایش اضطراب، افسردگی و احساسی عدم رضایتمندی شود ، حتی در افرادی که بازی را انجام می دهند تا لذت ببرند.

•گیمرهای معتاد به بازی ممکن است در زندگی واقعی ناراحتی های اجتماعی و شخصی زیادی تجربه کنند که باعث افسردگی و اضطراب می شود.

•زمان زیادی که صرف بازی می شود می تواند منجر به کاهش روابط اجتماعی حقیقی و فعالیت های مفید شود که منبع خشنودی و رضایتمندی هستند.

•اعتیاد بازی آنلاین می تواند نیازهای شخصیتی مانند تأیید خود و احساس مؤثر بودن را جبران کند، اما این جبران کوتاه مدت است و ممکن است منجر به مشکلات دراز مدت شود.

•درمان اعتیاد بازی می تواند به افزایش رضایتمندی و سلامت روانی در گیمرهای آنلاین منجر شود. تحقیقات بیشتر برای درک راه هایی که می توان گیمرهای آنلاین را در دستیابی به خشنودی پایدار یاری کرد نیاز است.

نتیجه کلی، اعتیاد بازی آنلاین می تواند مانعی برای خشنودی و سلامت روانی گیمرهای آنلاین باشد و درمان آن می تواند به بهبودی منجر شود. هرچند این امر وابسته به یافتن راه های بهتر برای دستیابی به رضایتمندی پایدار است.

 

Hew, Jun-Jie, Voon-Hsien Lee, Soo-Ting T’ng, Garry Wei-Han Tan, Keng-Boon Ooi, and Yogesh K. Dwivedi. "Are Online Mobile Gamers Really Happy? On the Suppressor Role of Online Game Addiction." Information Systems Frontiers (2023): 1-33.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی