فراتر از کازینو: گردشگری پایدار و توسعه فرهنگی در سرزمین های بومی آمریکا

گردشگری در سرزمین های بومی آمریکا باید به گونه ای توسعه یابد که هم پایدار باشد و هم فرهنگ محلی را حمایت کند. برخی راهکارهای مهم شامل:

•مدیریت محدود و متوازن گردشگری: تعداد گردشگران باید محدود شود تا از تخریب محیطی و فرهنگی جلوگیری شود. تنوع بخشی به اقتصاد محلی از طریق توسعه انواع مختلف گردشگری می تواند پایداری را افزایش دهد.

•حمایت از کسب و کارهای محلی و تولیدات بومی: خرید محصولات و خدمات محلی به جای خارجی می تواند اقتصاد محلی را تقویت و معیشت مردم محلی را حفظ کند.

•حمایت از میراث فرهنگی بومی: حفظ و معرفی سنت ها، هنرها و زبان محلی به گردشگران می تواند احترام به فرهنگ محلی و هویت مردم بومی را تقویت کند.

•توانمند سازی مردم محلی: دخالت و مشارکت جامعه محلی در برنامه ریزی و مدیریت گردشگری می تواند سبب توانمندی آنان و حفظ مالکیت محلی بر نحوه توسعه شود.

•آموزش و حساسیت زدایی گردشگران: گردشگران باید به اهمیت حفظ فرهنگ و محیط محلی و آداب و رسوم احترام آموزش ببینند تا به نحو مناسبی با جامعه محلی برخورد کنند.

گردشگری پایدار و توسعه فرهنگی محلی در سرزمین های بومی آمریکا نیازمند تلاش مشترک گردشگران، صنعت گردشگری و جوامع محلی است. رویکرد کل نگر و حساسیت فرهنگی مهم است.

 

Piner, Judie, and Thomas Paradis. "Beyond the casino: Sustainable tourism and cultural development on Native American lands." Tourism Geographies 6, no. 1 (2004): 80-98.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی