بیت کوین و پولشویی: استخراج برای یک راه حل موثر

استخراج بیت کوین به عنوان یک راه حل برای پولشویی کارآمد و اثربخش محسوب می‌شود، اما همچنان محدودیتها و ریسکهایی وجود دارد:

مزایای استخراج بیت کوین برای پولشویی:

• کمپیوتر و نرم‌افزار مورد نیاز برای استخراج بیت کوین نسبتا ارزان است و در بسیاری از کشورها قابل دستیابی است. این امر پولشویی را میسر و قابل دسترس می‌سازد.

• ارزش بیت کوین بسیار متغیر است و افزایش چشمگیر ارزش آن می‌تواند مبلغ مبادله شده را توجیه کند.

• بیت کوین به طور مستقیم بدون واسطه مبادله می‌شود و پول را می‌توان سریعا نقد کرد.

محدودیت‌ها و ریسک‌ها:

• این فرایند هنوز برای پولشویی به مقیاس وسیع در مورد بیت کوین وجود ندارد. محاظبت زیادی باید برای جلوگیری از شناسایی اتخاذ شود.

• تراکنشهای بیت کوین رأی می‌توان به راحتی ردیابی کرد و دنبال کرد.

• در صورت کاهش سریع ارزش بیت کوین، سرمایه سوخته می‌تواند به وجود آید.

• بسیاری از کشورها استخراج و انتقال بیت کوین را ممنوع کرده اند یا محدود کرده اند.

• پولشویی از طریق استخراج بیت کوین ممکن است مجازات قانونی را به دنبال داشته باشد.

 

Bryans, Danton. "Bitcoin and money laundering: mining for an effective solution." Ind. LJ 89 (2014): 441.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی