آیا فناوری بلاک چین می‌تواند به جزایر کوچک برای دستیابی به گردشگری پایدار کمک کند؟ نگاهی به قبرس شمالی

مقاله حاضر پتانسیل فناوری بلاک چین برای تسهیل توسعه گردشگری پایدار در جزایر کوچک مانند قبرس شمالی را مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه استدلال می کند که فناوری بلاک چین می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت مؤثر منابع محدود جزایر کوچک و حفظ محیط زیست در برابر فشارهای وارده از توسعه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

محققان استدلال می کنند که فناوری بلاک چین می تواند به مدیریت بهتر داده ها و اطلاعات مرتبط با گردشگری در جزایر کوچک کمک کند. این امر می تواند شامل پایش جریان گردشگر ، مصرف منابع و تأثیرات محیط زیستی باشد. بلاک چین می تواند به ایجاد سیستم پاداش مبتنی بر بلاک چین برای تشویق رفتارهای پایدار گردشگری کمک کند.

علاوه بر این ، فناوری بلاک چین می تواند به تسهیل مشارکت بیشتر ذینفعان در مدیریت گردشگری کمک کند. این امر می تواند شامل مشارکت محلی ها در تصمیم گیری در مورد توسعه گردشگری و بهره مندی از منافع آن باشد. با توجه به محدودیت های منابع در جزایر کوچک ، مشارکت جامعه محلی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که توسعه گردشگری منافع محلی را تأمین می کند و مخاطرات را افزایش نمی دهد.

در نتیجه ، مطالعه استدلال می کند که پیاده سازی فناوری بلاک چین برای مدیریت گردشگری در جزایر کوچک می تواند به توسعه پایدار گردشگری و حفظ محیط زیست کمک کند. با استفاده مؤثر از داده ها و اطلاعات و مشارکت جامعه محلی ، فناوری بلاک چین می تواند فشارهای ناشی از گسترش گردشگری را مدیریت کند و در عین حال امکانات اقتصادی آن را بهره مند سازد. اگرچه نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد ، اما این مطالعه اولین گام مهم به سوی درک بهتر نحوه تسهیل توسعه گردشگری پایدار در جزایر کوچک با استفاده از فناوری بلاک چین محسوب می شود.

 

Özgit, Hale, and Ahmet Adalıer. "Can Blockchain technology help small islands achieve sustainable tourism? A perspective on North Cyprus." Worldwide Hospitality and Tourism Themes ahead-of-print (2022).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی