گردشگری کازینو، نابرابری اقتصادی، و حباب مسکن

توسعه گردشگری کازینو تاثیرات زیر را از لحاظ اقتصادی خواهد داشت:

•ایجاد نابرابری اقتصادی: گردشگری کازینو بیشتر سود خود را به شرکت های بزرگ و سرمایه دار برمی گرداند و اقتصاد زمینه ای محلی از این منافع بهره می برد. ممکن است این سرمایه گذاری سبب افزایش نابرابری در منطقه شود.

•ایجاد حباب مسکن : افزایش جمعیت و رونق اقتصادی در منطقه ناشی از گردشگری کازینو می تواند سبب افزایش تقاضا و قیمت مسکن در منطقه شود. که خود منجر به ایجاد حباب مسکن می شود.

•اثرات مثبت اشتغال و درآمد: اگر چه این تاثیرات کوتاه مدت است، اما ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد مردم محلی از خدمات گردشگری کازینو نیز ممکن است.

برای جلوگیری از تاثیرات منفی و مدیریت کردن مثبت ها، باید سیاست های مدیریتی و نظارتی مناسب بر منافع اقتصادی حاصل از گردشگری کازینو اعمال نمود.

 

Gu, Xinhua, Guoqiang Li, Xiao Chang, and Haizhen Guo. "Casino tourism, economic inequality, and housing bubbles." Tourism Management 62 (2017): 253-263.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی