گردشگری کازینو، هزینه اجتماعی و اثرات مالیاتی

گردشگری کازینو به دلیل ایجاد شغل و مالیاتی که به بار می آورد ،مزایای اقتصادی و درآمدی برای منطقه دارد. اما دارای هزینه های اجتماعی و مالیاتی منفی نیز می باشد:

هزینه های اجتماعی:

•اغتشاش اجتماعی و فرهنگی: تداخل جمعیت مهاجر و محلی می تواند خراب کردن هویت و سنن اجتماعی محلی را به دنبال آورد.

•افزایش ناامنی و جرم: سرمایه گذاری بزرگ و تجمع جمعیت زیاد می تواند منجر به افزایش دزدی, تجاوز و سایر جرایم در منطقه شود.

•اضطراب و استرس مردم: افزایش تراکم جمعیت و فعالیت می تواند منجر به اضطراب, استرس و آزار روحی - روانی برای ساکنان محلی شود.

مالیاتی:

•افزایش بار مالیاتی: اگر چه گردشگری کازینو منجر به افزایش درآمد مالیاتی می شود، اما ممکن است مالیات بر درآمد مردم محلی نیز افزایش یابد تا هزینه های ناشی از توسعه زیرساخت های توریستی تامین شود. که به نوبه خود مستقیما به کیفیت زندگی آنها آسیب می زند.

برای مدیریت اثرات منفی مالیاتی و اجتماعی گردشگری کازینو، باید سیاست های مناسبی اعمال شود تا درآمدهای مالیاتی صرف تامین منافع عمومی شوند و اغتشاش اجتماعی کمینه شود.

 

Gu, Xinhua, Guoqiang Li, and Pui Sun Tam. "Casino tourism, social cost and tax effects." International Gambling Studies 13, no. 2 (2013): 221-239.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی