بحران، چه بحران؟ تأثیر بحران‌های اقتصادی بر هزینه‌های قمار آنلاین و آفلاین در اسپانیا: پیامدهایی برای جلوگیری از اختلال قمار

این مطالعه تأثیر بحران اقتصادی بر هزینه های قمار آنلاین و آفلاین در اسپانیا را بررسی می کند و درس هایی برای مداخله و پیش گیری از اختلال قمار ارائه می دهد.

نکات کلیدی این مطالعه عبارتند از:

1) بحران مالی می تواند استرس، نگرانی و احساس کنترل از دست رفته را افزایش دهد، که می تواند منجر به افزایش مصرف مواد و قمار شود. شناسایی تغییرات در الگوهای قمار در طول بحران می تواند راهنمای مداخلات باشد.

2) داده ها از تجزیه و تحلیل صورتحساب قمارگاه ها و سایت های قمار آنلاین در اسپانیا گرفته شد. نتایج نشان داد که هزینه های قمار آنلاین و آفلاین در طول بحران اقتصادی افزایش یافت. افزایش بیشتری در هزینه های قمار آنلاین مشاهده شد.

3) این نتایج نشان می دهد که قمار آنلاین یک راه احتمالی برای "فرار از مشکلات" شده است. این می تواند منجر به افزایش اختلال قمار شود. پیشگیری و مداخله در این زمینه اهمیت دارد.

4) راهکارهای پیشنهادی شامل افزایش آگاهی در مورد خطرات اختلال قمار، توسعه خدمات ارائه و مشاوره، محدود کردن تبلیغات محرک قمار و ارائه برنامه های مداخله ای برای افراد در معرض خطر می باشد.

در نتیجه، این مطالعه شواهدی را ارائه می کند که تأیید می کند بحران اقتصادی می تواند منجر به افزایش هزینه های قمار و خطر اختلال قمار شود. در نتیجه، پیشگیری و مداخله اثربخش ضروری است. این مطالعه به طراحی مداخلات کمک می کند که به بهبود سلامت روان کمک می کنند و از اختلال قمار جلوگیری می کنند.

 

Chóliz, Mariano. "Crisis, What Crisis? The Effect of Economic Crises on Spending on Online and Offline Gambling in Spain: Implications for Preventing Gambling Disorder." International Journal of Environmental Research and Public Health 20, no. 4 (2023): 2909.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی