ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی های مالی قمار شده و کریپتوکازینوها: خطرات جدید برای رویکرد بهداشت عمومی به قمار

این مقاله ارزهای دیجیتال (مانند بیتکوین) و ارتباط آنها با کریپتوکازینوها را بررسی می کند و خطراتی که این برای یک رویکرد بهداشت عمومی به قمار ایجاد می کند.

نکات کلیدی این مقاله عبارتند از:

1) ارزهای دیجیتال و کریپتوکازینوها دارایی های مالی جدیدی هستند که می توان بر اساس آن قمار کنیم. این امر می تواند مشکلات مربوط به اعتیاد به قمار را تشدید کند.

2) ارزهای دیجیتال و کریپتوکازینوها نوآوری هایی هستند که قمار در آنلاین را تسهیل می کنند و دسترسی را افزایش می دهند. این ممکن است منجر به افزایش شیوع اعتیاد به قمار شود.

3) رویکرد بهداشت عمومی سنتی به قمار باید برای در نظر گرفتن این خطرات جدید تجدید نظر شود. سیاست ها و مداخلات باید برای مدیریت خطرات مربوط به این نوآوری ها توسعه یابند.

4) این مقاله یک مرور نظری است و نیاز به تحقیقات تجربی برای ارزیابی شیوع اعتیاد به قمار مرتبط با ارزهای دیجیتال و کریپتوکازینوها و تأثیر مداخلات وجود دارد.

5) محدودیت های این مقاله شامل عدم وجود شواهد تجربی مستقیم بر تأثیر ارزهای دیجیتال و کریپتوکازینوها بر اعتیاد به قمار می باشد. تحقیقات بیشتر مورد نیاز است تا اهمیت این موضوع تأیید شود.

در نتیجه، این مقاله ارزهای دیجیتال (مانند بیتکوین) و ارتباط آنها با کریپتوکازینوها را بررسی می کند و خطرات احتمالی ایجاد شده توسط آنها برای رویکرد بهداشت عمومی به قمار را مورد بحث قرار می دهد. این نوآوری ها می توانند مشکلات مربوط به اعتیاد به قمار را تشدید کنند، لذا سیاست ها و مداخلات باید برای مدیریت خطرات آنها توسعه یابند. اما نیاز به شواهد تجربی بیشتر برای ارزیابی تأثیر و اهمیت این خطرات وجود دارد. رویکرد بهداشت عمومی سنتی به قمار باید برای در نظر گرفتن این خطرات جدید تجدید نظر شود.

 

Andrade, Maira, and Philip WS Newall. "Cryptocurrencies as Gamblified Financial Assets and Cryptocasinos: Novel Risks for a Public Health Approach to Gambling." Risks 11, no. 3 (2023): 49.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی