ایجاد محیطی پایدار بر اساس واقعیت افزوده برای آموزش نوجوانان در مورد خطرات اعتیاد به بازی های الکترونیکی

این مقاله به بررسی ایجاد محیطی پایدار بر اساس واقعیت افزوده می پردازد تا نوجوانان را در مورد خطرات اعتیاد به بازی های الکترونیکی آموزش دهد.

محیط واقعیت افزوده تعاملی است که محیط واقعی را با عناصر دیجیتالی مانند تصاویر ، ویدئوها ، مدل های سه بعدی و سایر محتویات دیجیتالی مخلوط می کند. این می تواند برای ایجاد تجربیات آموزشی بسیار غنی و واقع بینانه مفید باشد.

نتایج و مزایای پیشنهادی شامل موارد زیر است:

•ایجاد آگاهی و درک بهتر از مخاطرات اعتیاد بازی مانند افسردگی ، اضطراب ، عدم مشارکت اجتماعی و پیامدهای تحصیلی منفی.

•تسهیل تجربه مستقیم و تعاملی محدودیت های استفاده از بازی و مزایای کاهش آن برای سلامت روانی و اجتماعی.

•ایجاد احساس توانمندسازی و خودکارآمدی به عنوان فردی که می تواند کنترل را بر استفاده از بازی برقرار کند.

•تسهیل درک بهتر از نیازهای روانشناختی و اجتماعی خود و یافتن جایگزین های مثبت برای ارضای آنها.

•امکان تجربه محدود کردن استفاده از بازی و مزایای آن برای تمرکز بر تحصیل ، روابط اجتماعی و فعالیت بدنی.

نتیجه کلی، ایجاد محیط واقعیت افزوده بر مبنای این مقاله می تواند یک روش مؤثر برای آموزش نوجوانان در مورد خطرات اعتیاد به بازی های الکترونیکی و ترویج سلامتی و توانمندی باشد. هرچند، نیاز به بررسی بیشتر و ارزیابی اثربخشی این رویکرد وجود دارد.

 

Najmi, Ali Hassan, Waleed Salim Alhalafawy, and Marwa Zaki Tawfiq Zaki. "Developing a Sustainable Environment based on Augmented Reality to Educate Adolescents about the Dangers of Electronic Gaming Addiction." Sustainability 15, no. 4 (2023): 3185.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی