بی نظمی عاطفی بازی مشکل ساز را در کودکان و نوجوانان پیش بینی می کند: یک رویکرد مقطعی و طولی

این مطالعه به بررسی رابطه بین نشانگان بی نظمی عاطفی و مشکلات ناشی از بازی ، به ویژه در کودکان و نوجوانان می پردازد. نتایج نشان می دهد که کودکان و نوجوانانی که نشانگان بی نظمی عاطفی بالایی دارند در معرض خطر بالاتری برای توسعه مشکلات مرتبط با قمار و سایر اختلالات حاصل از بازی هستند.

این مطالعه با رویکردی مقطعی و بلندمدت انجام شده است. داده های مقطعی از نمونه ای متشکل از کودکان و نوجوانان جمع آوری شد. سپس این افراد در طول زمان مورد مطالعه قرار گرفتند تا پیشرفت آنها در مدرسه و رشد عاطفی و اجتماعی شان مورد ارزیابی قرار گیرد.

نتایج نشان می دهد که کودکان و نوجوانان با نشانگان بالای بی نظمی عاطفی در سنین بالاتر به احتمال بیشتری درگیر مشکلات ناشی از بازی مانند قمار ، سوءمصرف مواد و مشکلات رفتاری می شوند. این رابطه طولی بین بی نظمی عاطفی و مشکلات ناشی از بازی با کنترل عوامل ثالث مانند سطح تحصیلات وجرم نشان داده شده است.

این نتایج نشان می دهد که شناخت و مداخله زودهنگام در مورد کودکان و نوجوانان با نشانگان بی نظمی عاطفی بالا می تواند به کاهش خطر مشکلات مرتبط با بازی و سوءمصرف مواد کمک کند. آموزش والدین ، مشاوره و درمان عاطفی می تواند به عنوان راهبردهای مداخله ای مفید در نظر گرفته شوند.

 

Schettler, Leonie Marie, Rainer Thomasius, and Kerstin Paschke. "Emotional dysregulation predicts problematic gaming in children and youths: a cross-sectional and longitudinal approach." European Child & Adolescent Psychiatry (2023): 1-12.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی