برآورد مزایا و هزینه های قمار کازینو در آیووا، ایالات متحده

این مطالعه برآورد مزایا و هزینه های اقتصادی و اجتماعی قمار کازینو در آیووا , ایالات متحده را ارائه می کند. نکات کلیدی عبارتند از:

1) قمار کازینو در آیووا منجر به افزایش اشتغال ، درآمد مالیاتی و سرمایه گذاری خارجی می شود که مزایای اقتصادی قابل توجهی ایجاد می کند. تحلیل هزینه - فایده نشان می دهد که مزایای اقتصادی بر هزینه های اجتماعی غالب هستند.

2) اما هزینه های اجتماعی هم وجود دارد ، مانند افزایش اعتیاد به قمار ، بدهی مصرف کننده و جرائم. تأثیرات منفی بیشتر بر محلات فقیر و اقلیت ها متمرکز است. سالمت روانی و رفاه عمومی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.

3) نگرانی های محیط زیستی نیز وجود دارد ، مانند مصرف بیش از حد انرژی ، تولید زباله و آلودگی. توسعه زیرساخت های گردشگری منجر به تخریب زمین و تنوع زیستی شده است.

4) سیاست های محدود کننده وجود دارد تا مشکلات مدیریت شوند ، مانند ساعات کاری محدود ، مالیات بر قمار و دسترسی محدود به کازینو. اما این ممکن است منجر به افزایش قمار غیررسمی شود. یک توازن مناسب باید بین محدود کردن و منافع اقتصادی قمار برقرار شود.

در نتیجه ، این مطالعه برآورد مزایا و هزینه های اقتصادی و اجتماعی قمار کازینو در آیووا , ایالات متحده ارائه می کند. قمار کازینو مزایای اقتصادی قابل توجهی ارائه می دهد ، اما با هزینه های اجتماعی و محیطی همراه است. مزایای اقتصادی بر هزینه ها غالب هستند ، اما این نتیجه همه جانبه نیست. سیاست های محدود کننده نیاز به ارزیابی کامل دارند تا اینکه از مزایای اقتصادی قمار حمایت کنند و در عین حال مشکلات بالفعل را کاهش دهند. تحقیقات و شواهد برای سیاست گذاری مناسب مورد نیاز است. یک توازن مناسب باید بین محدود کردن اضافی و منافع اقتصادی قمار برقرار شود.

 

Chhabra, Deepak. "Estimating benefits and costs of casino gambling in Iowa, United States." Journal of Travel Research 46, no. 2 (2007): 173-182.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی