ساختار عاملی علائم مصرف الکل، بازی و اعتیاد به قمار

این مقاله با عنوان "ساختار عاملی علائم افزودنی مصرف الکل، بازی و قمار" توسط گروهی از پژوهشگران در سال 2020 منتشر شده است.

در این مقاله، پژوهشگران به بررسی ساختار عاملی علائم افزودنی مرتبط با مصرف الکل، بازی و قمار پرداخته‌اند. برای این منظور، ۲۰۹۸ نفر از افرادی که تجربه مصرف الکل، بازی و یا قمار در ۱۲ ماه گذشته را داشته بودند، شرکت کردند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که علایم افزودنی مرتبط با مصرف الکل، بازی و قمار شامل علائم فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی هستند. همچنین، پژوهشگران به بررسی تأثیرات متقابل بین این سه علامت پرداخته‌اند و نتایج نشان می‌دهد که تنها برخی از این علائم با یکدیگر همبستگی دارند.

بنابراین، این مقاله به بررسی ساختار عاملی علائم افزودنی مرتبط با مصرف الکل، بازی و قمار پرداخته و نشان می‌دهد که این علائم شامل علائم فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی هستند و تنها برخی از آن‌ها با یکدیگر همبستگی دارند.

این مطالعه برای اولین بار به بررسی ساختار عاملی علائم افزودنی مصرف الکل، بازی و قمار پرداخته است. برای این منظور، از داده‌های جمع آوری شده از ۲۰۹۸ نفر استفاده شده است که تجربه مصرف الکل، بازی و یا قمار در ۱۲ ماه گذشته را داشته‌اند.

پژوهشگران در این مطالعه از مدل ساختاری تأییدی استفاده کرده‌اند تا ساختار عاملی علائم افزودنی مصرف الکل، بازی و قمار را بررسی کنند. نتایج نشان داد که علائم افزودنی مرتبط با مصرف الکل، بازی و قمار شامل سه عامل هستند:

1. عامل فیزیولوژیکی: شامل علائم مانند تحمل کمتر به مصرف الکل، ترک شدن سخت‌تر مصرف الکل، بالا رفتن ضربان قلب و تعریق بیشتر در هنگام بازی و قمار.

2. عامل رفتاری: شامل علائم مانند افزایش میزان مصرف الکل، افزایش مقدار و طولانی شدن بازی و قمار و کاهش کارآیی در کارهای روزمره.

3. عامل شناختی: شامل علائم مانند فکرهای منفی و افکار مضر مرتبط با مصرف الکل، بازی و قمار، افزایش دشواری در تصمیم‌گیری و کاهش توانایی در پردازش اطلاعات.

همچنین، نتایج نشان داد که تنها برخی از علائم افزودنی مرتبط با مصرف الکل، بازی و قمار با یکدیگر همبستگی دارند. برای مثال، علائم فیزیولوژیکی مرتبط با مصرف الکل با علائم فیزیولوژیکی مرتبط با بازی و قمار همبستگی دارند، اما علائم شناختی و رفتاری مرتبط با مصرف الکل با علائم رفتاری و شناختی مرتبط با بازی و قمار همبستگی ندارند.

به طور کلی، این مطالعه به فهم بهتری از ساختار عاملی علائم افزودنی مرتبط با مصرف الکل، بازی و قمار کمک می‌کند و می‌تواند بهبود در تشخیص و درمان این اختلالات کمک کند.

 

Gomez, Rapson, Vasileios Stavropoulos, Taylor Brown, and Shaun Watson. "Factor structure of the symptoms of alcohol use, gaming, and gambling addictions." International Journal of Mental Health and Addiction (2022): 1-17.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی