عوامل موثر بر رویکردهای نظارتی مبارزه با پولشویی نسبت به کازینوها و ارزهای دیجیتال در بنگلادش

کمیسیون مبارزه با پولشویی بنگلادش (BFIU) مسئول اعمال قوانین مبارزه با پولشویی در بنگلادش است. این مطالعه عوامل مؤثر بر رویکردهای نظارتی BFIU نسبت به کازینوها و ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار می دهد.

مشارکت کنندگان در این مطالعه شامل مطلعین کلیدی در BFIU و صنعت کازینو و ارزهای دیجیتال بوده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل مؤثر بر رویکرد نظارت BFIU شامل ریسک پولشویی کازینوها و ارزهای دیجیتال ، منابع محدود نظارتی ، کمبود آگاهی و تخصص در مورد این صنایع و عدم وجود یک مدل ریسک مبتنی نظارت می باشند.

ریسک پولشویی بالای کازینوها و ارزهای دیجیتال به عنوان یک عامل مهم در توجیه نظارت توسط BFIU شناسایی شده است. با این حال، منابع نظارتی محدود ، کمبود دانش و تجربه مرتبط و عدم وجود الزامات نظارت ریسک محور مانع از اعمال نظارت مؤثر این صنایع می شوند.

نتایج نشان می دهد که توسعه یک مدل نظارت ریسک مبتنی و سرمایه گذاری در آموزش و توسعه ظرفیت کارکنان می تواند رویکرد نظارتی BFIU را بهبود بخشد. مدل نظارت مبتنی بر ریسک می تواند منابع محدود را به صورت بهینه تخصیص دهد تا فعالیت های نظارتی مؤثر و کارآمد تضمین شود.

در مجموع ، این مطالعه درک می دهد که عوامل ریسک ، منابع و آگاهی ممکن است رویکرد نظارتی یک نهاد را تحت تأثیر قرار دهد. توسعه رویکردهای نظارت مبتنی بر ریسک و سرمایه گذاری در ظرفیت سازمان می تواند تأثیر این عوامل محدود کننده را کاهش دهد و نظارت مؤثر را تسهیل کند. نتایج این مطالعه می تواند برای سایر نهادهای مشابه مفید و مرتبط باشد.

 

Haq, Md Zahurul, Zainal Amin Ayub, Zuryati Mohamed Yusoff, and Md Abdul Awal Khan. "Factors influencing anti-money laundering regulatory approaches towards casinos and cryptocurrencies in Bangladesh." Journal of Money Laundering Control 25, no. 2 (2022): 445-454.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی