قمار و قمار مشکل دار در ایالات متحده: تغییرات بین سال های 1999 و 2013

این مقاله تغییرات قمار و اختلال اعتیاد به قمار در ایالات متحده در بین سال های 1999 و 2013 را بررسی می کند. طی این دوره زمانی ، قمار قانونی شده است و دسترسی به انواع قمار افزایش یافته است.

نتایج نشان می دهند که:

• شیوع قمار در بزرگسالان آمریکایی از 60.8% در 1999 به 67.5% در 2013 افزایش یافته است. شیوع اختلال اعتیاد به قمار نیز از 1.2% به 1.9% افزایش یافته است.

• شیوع قمار و اختلال اعتیاد به قمار در مردان بیشتر از زنان بوده است و این تفاوت طی این دوره افزایش یافته است.

• شیوع در میان سیاهپوستان و هیسپانیک ها نسبت به سفیدپوستان بالاتر بوده و این تفاوت افزایش یافته است.

• قمار آنلاین و قمار در کازینوها شایع ترین انواع قمار بوده و افزایش یافته اند. قمار رفتاری کاهش یافته است.

• عوامل خطر مرتبط شامل سن بالاتر ، جنس مذکر ، تحصیلات پایین تر و وضعیت تاهل مجرد بوده اند.

این مقاله پیامدهای منفی افزایش قمار و اختلال اعتیاد به قمار را بررسی می کند و در نهایت سیاست های پیشگیری و محدود کننده مانند مالیات بر قمار ، محدودیت های تبلیغاتی ، افزایش سن قانونی دسترسی و غیره را پیشنهاد می کند که می توانند منجر به کاهش مصرف قمار شوند. مسائل اخلاقی مرتبط نیز مورد بحث قرار می گیرند.

نتایج نشان می دهند که لیبرالیزاسیون قمار می تواند منجر به افزایش قمار و اختلال اعتیاد به قمار شود. رویکردی متوازن لازم است تا از منافع اقتصادی حمایت شود و همزمان مخاطرات مرتبط کاهش یابند. سیاست های پیشگیری و محدود کننده می توانند مفید باشند اما مسائل اخلاقی نیز باید مدنظر قرار گیرند. مطالعات بیشتر در مورد تأثیر تغییرات و تأثیربخشی سیاست های مختلف نیاز است.

 

Welte, John W., Grace M. Barnes, Marie-Cecile O. Tidwell, Joseph H. Hoffman, and William F. Wieczorek. "Gambling and problem gambling in the United States: Changes between 1999 and 2013." Journal of gambling studies 31 (2015): 695-715.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی