قمار و سلامت عمومی: اتخاذ دیدگاه بهداشت عمومی

اتخاذ یک رویکرد بهداشت عمومی نسبت به قمار مهم است. این رویکرد شامل موارد زیر است:

• تأکید بر پیشگیری به جای درمان. استراتژی های پیشگیری مانند محدودیت های تبلیغاتی و دسترسی به قمار برای کاهش شیوع و شدت قمار مشکل در جمعیت مؤثر است.

• رویکرد جامعه محور به جای فرد محور. استراتژی ها باید بر کل جمعیت متمرکز باشند و نه فقط افراد مبتلا به قمار مشکل.

• تمرکز بر گروه های آسیب پذیر. استراتژی های مداخله باید بر کسانی متمرکز باشند که در معرض خطر بیشتری قرار دارند مانند مردان جوان ، افراد با وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی پایین ، معتادان به مواد و غیره.

• تأکید بر علل اجتماعی و محیطی به جای عوامل شخصیتی. استراتژی ها باید بر کاهش عوامل محیطی و اجتماعی ترویج کننده قمار متمرکز باشند مانند تبلیغات گسترده قمار ، دسترسی آسان به فعالیت های قمار و نگرش مثبت نسبت به آن در جامعه.

• اتخاذ یک رویکرد متوازن. باید یک رویکرد معقول را اتخاذ کرد تا از منافع اقتصادی قمار حمایت شود و همزمان مخاطرات مرتبط آن کاهش یابد.

این رویکرد بهداشت عمومی یک راه مؤثر برای مداخله در قمار و کاهش مشکلات مرتبط با آن فراهم می آورد. مطالعات در مورد اثربخشی استراتژی های مختلف مداخله و تأثیرات طولانی مدت آنها نیاز است تا استراتژی های بهینه جهت اجرای این رویکرد شناسایی شوند. مسائل اخلاقی نیز باید مدنظر قرار گیرند.

یک رویکرد بهداشت عمومی می تواند به یک تعادل معقول بین ترویج اقتصادی قمار و کاهش مشکلات مرتبط با آن منجر شود که منافع اجتماعی به بهترین وجه حفظ می شوند.

 

Korn, David A., and Howard J. Shaffer. "Gambling and the health of the public: Adopting a public health perspective." Journal of gambling studies 15 (1999): 289-365.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی