قمار قبل و در طول همه‌گیری COVID-19 در بین شرط‌بندان ورزشی معمولی اروپایی: یک مطالعه تجربی با استفاده از داده‌های ردیابی رفتاری

همه‌گیری COVID-19 باعث شده است که بسیاری از رویدادهای ورزشی لغو شوند و به همین دلیل، بسیاری از شرط‌بندانان ورزشی به دنبال راه‌های دیگری برای قمار کردن باشند. در این مطالعه تجربی، تأثیر همه‌گیری COVID-19 بر رفتار قماری شرط‌بندانان ورزشی معمولی اروپایی با استفاده از داده‌های ردیابی رفتاری بررسی شده است.

برای انجام این مطالعه، داده‌های ردیابی رفتاری از یک سایت شرط‌بندی ورزشی معمولی در اروپا در دو دوره زمانی مختلف (قبل و در طول همه‌گیری COVID-19) جمع‌آوری شد. این داده‌ها شامل تاریخچه شرط‌بندی، میزان پرداخت و میزان برد و باخت بودند.

نتایج نشان داد که پس از شیوع همه‌گیری COVID-19، شرط‌بندانان ورزشی معمولی اروپایی به طور متوسط کمتر شرط‌بندی کردند و میزان برد و باخت آنها نیز کمتر شد. همچنین، شرط‌بندانان بیشتر به رویدادهای ورزشی محلی و کمتر به رویدادهای بین‌المللی شرط‌بندی کردند. این نتایج نشان می‌دهد که شرط‌بندانان به دنبال راه‌های دیگری برای قمار کردن بودند و به نظر می‌رسد که فعالیت‌های قماری آن‌ها تحت تأثیر همه‌گیری COVID-19 قرار گرفته است.

بنابراین، مطالعه حاضر نشان می‌دهد که همه‌گیری COVID-19 می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رفتار قماری شرط‌بندانان ورزشی معمولی اروپایی داشته باشد و باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داده شود. همچنین، به دلیل کاهش فعالیت‌های قماری در این دوره، می‌تواند به عنوان یک فرصت برای ارائه آموزش‌هایی برای کاهش رفتار قماری مضر به شرط‌بندانان ورزشی معمولی اروپایی مطرح شود.

 

Auer, Michael, Doris Malischnig, and Mark D. Griffiths. "Gambling before and during the COVID-19 pandemic among European regular sports bettors: An empirical study using behavioral tracking data." International Journal of Mental Health and Addiction 21, no. 1 (2023): 20-27.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی