قمار: فراخوانی برای پایان دادن به مواد آموزشی با بودجه صنعت که افراد معتاد را «انگ» می‌زند

این مقاله با عنوان "قمار: فراخوانی برای پایان دادن به مواد آموزشی با بودجه صنعت که افراد معتاد را «انگ» می‌زند" در مورد نیاز به پایان دادن به مواد آموزشی با بودجه صنعت در حوزه قمار و جلوگیری از ایجاد و افزایش اعتیاد به قمار صحبت می‌کند.

در این مقاله، به بررسی مواد آموزشی با بودجه صنعت در حوزه قمار و نقش آن در افزایش اعتیاد به قمار پرداخته شده است. این مواد آموزشی اغلب توسط صنعت قمار تولید می‌شوند و برای جذب مشتریان جدید و نگه داشتن مشتریان قدیمی استفاده می‌شوند.

با این حال، این مواد آموزشی به دلیل ترویج بازی‌های قماری و افزایش ولع مصرف در افراد می‌توانند به افزایش اعتیاد به قمار منجر شوند. بنابراین، نیاز به پایان دادن به این مواد آموزشی با بودجه صنعت و جلوگیری از ایجاد و افزایش اعتیاد به قمار وجود دارد.

در این مقاله، برای پایان دادن به مواد آموزشی با بودجه صنعت، ایجاد اصلاحات قانونی در حوزه تبلیغات قمار، تنظیم استانداردهای اخلاقی برای صنعت قمار و ترویج بهداشت روانی و پیشگیری از اعتیاد به قمار پیشنهاد شده است.

بنابراین، این مقاله نشان می‌دهد که نیاز به پایان دادن به مواد آموزشی با بودجه صنعت در حوزه قمار و جلوگیری از ایجاد و افزایش اعتیاد به قمار وجود دارد. برای این منظور، اصلاحات قانونی، تنظیم استانداردهای اخلاقی و ترویج بهداشت روانی و پیشگیری از اعتیاد به قمار باید مورد توجه قرار گیرد.

 

Limb, Matthew. "Gambling: call to end industry funded education materials that “stigmatise” people with addictions." (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی