اختلالات قمار

این مقاله جمع بندی و بررسی اختلالات مرتبط با قمار را ارائه می دهد. اختلالات قمار عبارتند از رفتارهای وابسته به قمار که موجب اختلال عملکرد شخص یا دیگران می شوند. این مقاله ویژگی های این اختلالات، طبقه بندی آنها، معیارهای تشخیص، علل و راهکارهای درمان را بررسی می کند.

این مقاله به موارد زیر می پردازد:

• دسته بندی اختلالات قمار مانند قمار پاتولوژیک ، اختلال به تأخیر انداختن تصمیم قمار ، اختلال کمبود توجه به جنبه های سودمند قمار و غیره. مشخصات و معیارهای تشخیص هر اختلال.

• علل و عوامل خطر اختلالات قمار مانند وراثت ، سوء مصرف مواد ، استرس شدید ، تجارب منفی قبلی مرتبط با قمار و غیره.

• عوارض و مشکلات ناشی از اختلالات قمار مانند بدهی ، اضطراب شدید ، افسردگی ، مشکلات خانوادگی و اجتماعی و غیره.

• راهکارهای درمان اختلالات قمار مانند درمان شناختی رفتاری ، مداخلات دارویی ، حمایت اجتماعی و خانوادگی ، اصلاح ارزش ها و غیره. اثربخشی و محدودیت های هر رویکرد درمانی.

• مسائل اخلاقی مرتبط با تشخیص و درمان اختلالات قمار مانند رعایت حریم خصوصی و اختیار فردی.

نتایج حاکی از آن است که اختلالات قمار موضوع پیچیده ای است که به دلیل ماهیت متغیر آن نیازمند بررسی مستمر است. یک دسته بندی منسجم و قابل قبول عموماً وجود ندارد و نیاز به مطالعات و بحث بیشتری وجود دارد. راهکارهای درمان نیز نیاز به ارزیابی و بهبود مستمر دارند. مسائل اخلاقی مرتبط با تشخیص و درمان باید مورد توجه جدی قرار گیرند. مشارکت بین رشته ای جهت پیشبرد دانش و درک اختلالات قمار ضروری است.

 

Hodgins, David C., Jonathan N. Stea, and Jon E. Grant. "Gambling disorders." The Lancet 378, no. 9806 (2011): 1874-1884.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی