اعتیاد به بازی و زمان صفحه نمایش در زمینه افزایش علائم درونی سازی: ارزیابی اعتدال

این مطالعه ارتباط بین اعتیاد به بازی، مدت زمان صفحه نمایش و درونی‌سازی علائم را در نوجوانان ارزیابی می‌کند.

نکات اصلی:

•اعتیاد به بازی و مدت زمان طولانی صفحه نمایش می‌تواند با اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب مرتبط باشد.

•درونی‌سازی علائم رخ می‌دهد هنگامی که فرد علائم اختلال را در خود می‌بیند و نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد. این می‌تواند خطر اختلال را افزایش دهد.

•نتایج نشان می‌دهد که اعتیاد به بازی و مدت زمان طولانی صفحه نمایش با درونی‌سازی علائم ارتباط مثبت دارد.

•فاصله اطمینان 95% نشان می‌دهد که این رابطه معنادار است اما نه بسیار قوی. رابطه متوسطی وجود دارد.

•نتایج پس از کنترل متغیرهای مخدوش‌کننده مانند سن و جنس نیز مشابه بود.

•یافته‌ها تأکید می‌کند که محدود کردن مدت زمان صفحه نمایش و تشخیص و درمان اعتیاد به بازی می‌تواند مانع درونی‌سازی علائم و تحقق اختلالات روانی شود.

نتیجه کلی، این مطالعه رابطه بین اعتیاد به بازی، مدت زمان صفحه نمایش و درونی‌سازی علائم را در میان نوجوانان بررسی کرد. نتایج نشان می‌دهد که رابطه مثبت و متوسطی وجود دارد. محدود کردن مدت زمان صفحه نمایش و درمان اعتیاد به بازی می‌تواند مانع درونی‌سازی علائم شود و خطر اختلال را کاهش دهد. برنامه‌های مداخله نیازمند تمرکز بر این عوامل هستند.

 

Sousa Tavares, Hunayara Lorena, Daniellede Souza Costa, Antônio Alvim Soares, Iane Kestelman, Antônio Geraldo da Silva, Leandro Fernandes Malloy-Diniz, Jonas Jardim de Paula, and Débora Marques de Miranda. "Gaming addiction and screen time in a context of increase of internalizing symptoms: Moderation evaluation." Clinical child psychology and psychiatry 28, no. 1 (2023): 212-223.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی