خرید لوت باکس و ارتباط آن با اختلال بازی اینترنتی و اختلال قمار آنلاین در نوجوانان: یک مطالعه آینده نگر

این مطالعه خرید لوت باکس و ارتباط آن با اختلال بازی اینترنتی و اختلال قمار آنلاین در نوجوانان را بررسی می کند. نکات کلیدی این مطالعه عبارتند از:

1) خرید لوت باکس (درون بازی محتویات قابل خرید) در بازی های آنلاین می تواند رفتارهای اعتیادآور را تشدید کند. در واقع ، مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد استفاده از لوت باکس می تواند اختلال بازی اینترنتی و اختلال قمار آنلاین را در کاربران ترویج دهد.

2) این مطالعه ارتباط بین خرید لوت باکس ، اختلال بازی اینترنتی و اختلال قمار آنلاین را در نوجوانان بررسی می کند. هدف آن تعیین این بود که آیا خرید لوت باکس می تواند این اختلالات را پیش بینی کند.

3) یک مطالعه آینده نگر آنلاین روی نوجوانان 15 تا 18 ساله انجام شد. خرید لوت باکس ، اختلال بازی اینترنتی و اختلال قمار آنلاین با استفاده از پرسشنامه ارزیابی شدند.

4) نتایج نشان داد که خرید لوت باکس با احتمال بالایی اختلال بازی اینترنتی و اختلال قمار آنلاین را پیش بینی می کند. خطر ابتلا به این اختلالات به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

5) نتایج این مطالعه نشان می دهد که خرید لوت باکس می تواند رفتارهای اعتیادآور مرتبط با بازی و قمار را در نوجوانان تشدید کند. این یافته ها تأکیدی است بر اینکه استفاده مسئولانه از مکانیسم های خرید درون بازی مهم است تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود. پیشگیری و مداخله زود هنگام مورد نیاز است ، به ویژه در خانواده هایی که اعضای آنها خرید لوت باکس و استفاده از بازی های آنلاین را به صورت بالایی انجام می دهند.

در نتیجه ، این مطالعه خرید لوت باکس و ارتباط آن با اختلال بازی اینترنتی و اختلال قمار آنلاین در نوجوانان را بررسی می کند. نتایج نشان داد که خرید لوت باکس می تواند این اختلالات را پیش بینی کند. این یافته ها تأکید کرد که استفاده مسئولانه از مکانیسم های خرید درون بازی و پیشگیری زود هنگام مهم است ، به ویژه در خانواده هایی که اعضای آنها استفاده بالایی از بازی های آنلاین و خرید لوت باکس دارند.

 

González-Cabrera, J., A. Basterra-González, J. Ortega-Barón, V. Caba-Machado, A. Díaz-López, H. M. Pontes, and J. M. Machimbarrena. "Loot box purchases and their relationship with internet gaming disorder and online gambling disorder in adolescents: A prospective study." Computers in Human Behavior 143 (2023): 107685.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی