اثرات پارتو در کازینو الکترونیکی: تفاوت بین محصولات آنلاین و پیوندهایی با خود حذفی

این مقاله تأثیر اثرات پارتو بر رفتار قمار و میل به قمار در کازینوهای الکترونیکی را بررسی می کند. تأثیرات پارتو مربوط به وجود تجمع محصولات و خدمات مشابه در یک محیط که ممکن است بر تصمیمات مشتریان تأثیر بگذارد.

نکات کلیدی این مقاله عبارتند از:

1) مطالعات نشان داده است که وجود چندین محصول قمار مشابه در یک محیط مانند کازینوی الکترونیکی می تواند باعث افزایش میل به قمار و پرهزینه تر شدن رفتار قمار شود. این اثرات پارتو نامیده می شوند.

2) این مطالعه بررسی کرد که آیا اثرات پارتو در محیط های انلاین و کازینو الکترونیکی نیز وجود دارد. نتایج نشان داد که چنین اثراتی در مورد محصولات انلاین قمار وجود دارد، اما در مورد ویژگی های مرتبط با خودحذفی دیده نشد.

3) این نتایج پیشنهاد می کند که کازینوهای الکترونیکی می توانند با تنوعزدایی از محصولات قمار مشابه خود احتمال اثرات پارتو منفی را کاهش دهند و مشتریان را به استفاده از ویژگی های مرتبط با خودحذفی تشویق کنند. این می تواند منجر به کاهش میل به قمار و هزینه های قمار شود.

 

Deng, Xiaolei, and Luke Clark Dr. "Pareto effects in the eCasino: differences across online products and links with self-exclusion." (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی