قمار پاتولوژیک: یک بررسی جامع

قمار پاتولوژیک (به اصطلاح اختلال قمار یا بیماری قمار) نوعی اختلال روانی است که منجر به ادامه قمار و شرط بندی می شود رغم وجود مشکلات مهم مرتبط با آن.

برخی ویژگی های کلیدی قمار پاتولوژیک شامل موارد زیر است:

• ادامه قمار و شرط بندی با وجود عواقب منفی جدی. فرد ادامه می دهد رغم وجود مشکلات مالی ، اجتماعی یا خانوادگی جدی ناشی از قمار.

• منافع اقتصادی جنبه ندارد یا محدود می شود. فرد ادامه قمار می دهد علیرغم ضرر اقتصادی جدی.

• کنترل کاهش یافته یا از دست رفته. فرد نمی تواند کنترل کرد که تا چه حد قمار می کند ، اندازه باخت یا سود ، مدت زمانی که قمار می کند و غیره.

• تفکر غیر منطقی در مورد قمار. ایده های غلط در مورد شانس یا الگوهای ویژه که شرط بندی را توجیه می کنند.

• علائم وابستگی. وجود علائم وابستگی فیزیولوژیک و روانی به قمار مانند تحمل افزایش یافته ، ترک و علائم بازگشت.

• مشکلات مهم زندگی به خاطر قمار. مشکلات اجتماعی ، خانوادگی ، شغلی یا قانونی مهم ناشی از ادامه قمار.

تشخیص و درمان قمار پاتولوژیک به عنوان یک اختلال روانی همچنان یک چالش است. درمان هایی مانند شناخت درمانی ، مشاوره خانواده ، دارودرمانی و حمایت تجربه ای می توانند مؤثر باشند اما بدون محدودیت های محیطی و جامعه ممکن نیست کنترل عود کنند. پیشگیری اساساً مستلزم محدود کردن دسترسی به قمار و کاهش ترویج آن است تا از ابتدا این اختلال جلوگیری شود.

مطالعات بیشتر نیاز است تا ویژگی های تشخیصی و آسیب شناسی دقیق تری برای قمار پاتولوژیک تعیین شود و درمان ها و استراتژی های پیشگیری مؤثرتری طراحی شوند. این مسئله یک چالش مهم بهداشت عمومی باقی می ماند که نیازمند تحقیقات بیشتر و یک رویکرد منسجم در سطح جمعیت است.

 

Raylu, Namrata, and Tian PS Oei. "Pathological gambling: A comprehensive review." Clinical psychology review 22, no. 7 (2002): 1009-1061.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی