مشکل قمار و همبودی روانپزشکی - خطر و توالی زمانی در بین زنان و مردان: نتایج حاصل از مطالعه موردی و شهودی

عنوان این مقاله "مشکل قمار و همبودی روانپزشکی - خطر و توالی زمانی در بین زنان و مردان: نتایج حاصل از مطالعه موردی-شاهدی Swelogs" است. این مقاله به بررسی مشکل قمار و همبودی روانپزشکی در بین زنان و مردان و نحوه تأثیر آن بر روی توالی زمانی مشکلات روانی و اجتماعی می‌پردازد. این مطالعه از مطالعات موردی-شاهدی استفاده کرده است تا ارتباط بین مشکل قمار و همبودی روانپزشکی و توالی زمانی آن را مورد بررسی قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مشکل قمار و همبودی روانپزشکی در بین مردان و زنان همانند یکدیگر شیوع دارند، اما زنان معمولاً به دنبال برد به جای خسارت هستند در حالی که مردان معمولاً به دنبال موفقیت در بازی هستند. همچنین، مشکل قمار و همبودی روانپزشکی می‌تواند به عنوان عاملی مستقل برای خطر بیشتر از بروز اختلالات روانی و اجتماعی مانند افسردگی، اضطراب، سوءاستفاده از الکل و مواد مخدر، اختلالات خوردن و اختلالات شخصیتی عمل کند. علاوه بر این، نتایج نشان داده که توالی زمانی مشکل قمار و همبودی روانپزشکی می‌تواند به عنوان عاملی برای پیش‌بینی خطر بروز اختلالات روانی و اجتماعی در آینده مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، این مقاله می‌تواند به عنوان یک منبع ارزشمند در بررسی و درمان مشکل قمار و همبودی روانپزشکی و پیشگیری از بروز اختلالات روانی و اجتماعی آن در آینده مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، در راستای پیشگیری و کاهش خطر بروز این مشکل، نیاز به آگاهی و آموزش جامع به جامعه و خانواده‌ها در خصوص مشکل قمار و همبودی روانپزشکی و راه‌های پیشگیری از آن وجود دارد.

Sundqvist, Kristina, and Ingvar Rosendahl. "Problem gambling and psychiatric comorbidity—risk and temporal Sequencing among women and men: Results from the Swelogs case–control study." Journal of gambling studies 35 (2019): 757-771.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی