شناخت نقش شرکت کنندگان قمار غیرقانونی آنلاین: یک رویکرد یادگیری گروهی

این مطالعه نقش بازیکنان قمار آنلاین غیرقانونی را بررسی کرده است و اهمیت شناخت و درک آنها برای مبارزه با این مسئله اجتماعی مشکل آفرین را مطرح می کند. بازیکنان قمار غیرقانونی آنلاین و انگیزه ها ، رفتارها و مسیرهای اشتغال آنها می تواند اطلاعات مهمی برای سیاست گذاران و مجریان باشد.

این مطالعه بر رویکرد یادگیری گروهی متمرکز است که از مصاحبه های عمیق با بازیکنان قمار غیرقانونی آنلاین و تحلیل مشارکتی استفاده می کند تا درک عمیق تری از دیدگاه ها و تجارب آنها کسب کند. این رویکرد به کاهش احتمال سوگیری کمک می کند و اطلاعات غنی تر و مشروع تری تولید می کند.

از موضوعات اصلی مورد بحث در این مطالعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• انگیزه های بازیکنان برای شرکت در قمار آنلاین غیرقانونی مانند سرگرمی ، علاقه به برنده شدن ، فرار از مشکلات زندگی و اعتیاد.

• رفتارها و مسیرهایی که بازیکنان در قمار آنلاین غیرقانونی در پیش می گیرند مانند سطح مشارکت ، مدت زمان بازی ، میزان سرمایه گذاری و منابع مالی.

• تأثیرات منفی شرکت در قمار آنلاین غیرقانونی بر زندگی بازیکنان مانند بدهی ، مشکلات مالی ، اضطراب و افسردگی.

• راههایی که بازیکنان پیشنهاد می کنند برای مبارزه با این مسئله مثل محدودیت دسترسی ، آگاهی افزایی ، درمان و سایر خدمات حمایتی.

نتایج این مطالعه می تواند سیاست گذاران و مجریان را در طراحی مداخلات مؤثرتر برای مقابله با قمار غیرقانونی آنلاین کمک کند. یک درک عمیق تر از نقش و دیدگاه های بازیکنان می تواند منجر به راه حل هایی شود که بهتر مورد پذیرش قرار گیرند و مؤثر تر باشند.

 

Han, Xiaohui, Lianhai Wang, Shujiang Xu, Dawei Zhao, and Guangqi Liu. "Recognizing roles of online illegal gambling participants: An ensemble learning approach." Computers & Security 87 (2019): 101588.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی