روابط بین قرار گرفتن در معرض انواع مختلف تبلیغات قمار، تاثیر تبلیغات و قمار مشکل

مطابق مقاله و سایر تحقیقات، روابط قوی بین مواجهه با تبلیغات قمار و افزایش قماربازی مشکلی و مرتبط با آن وجود دارد.

یک رابطه مهم، مواجهه نوجوانان با تبلیغات تلویزیونی قمار است. مطالعات نشان می‌دهد که دیدن برنامه‌های قمار در تلویزیون می‌تواند تمایل نوجوانان به قماربازی را افزایش دهد. این اثر نگران کننده است زیرا نوجوانان ممکن است بین قمار تلویزیونی و قمار واقعی تمایز نگذارند.

یک رابطه دیگر ،مواجهه با تبلیغات اینترنتی قمار است. وجود تبلیغات قمار آنلاین می‌تواند جوانان را به وبسایت‌های قمار جذب کند و مشکل قماربازی آنها را شدت بخشد.

در نتیجه، شواهد حاکی از آن است که مواجهه با انواع مختلف تبلیغات قمار، احتمال ابتلا به مشکل قماربازی را در میان نوجوانان افزایش می‌دهد. محدود ساختن تبلیغات قمار می‌تواند به کاهش این مشکل کمک کند.

 

Syvertsen, André, Eilin K. Erevik, Daniel Hanss, Rune A. Mentzoni, and Ståle Pallesen. "Relationships between exposure to different gambling advertising types, advertising impact and problem gambling." Journal of gambling studies 38, no. 2 (2022): 465-482.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی