نگرش ساکنان نسبت به قمار کازینویی در گیرنه، قبرس شمالی: در جستجوی توضیح نظری؟

مقاله اخیر به بررسی نگرش ساکنان محلی در مورد کازینو و گمار در روستای گیرنه در شمال قبرس می پردازد. این مطالعه بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده متمرکز است که شامل مفاهیمی مانند نیت رفتاری ، رفتار تحت کنترل درک شده و نگرش نسبت به رفتار می شود.

محققان در این مطالعه پرسشنامه هایی را توزیع کردند تا نگرش ساکنان محلی در روستای گیرنه نسبت به کازینو و قمار را ارزیابی کنند. نتایج نشان می دهد که مردم محلی به طور منفی به کازینو و قمار نگاه می کنند و آن را به عنوان مضر برای کیفیت زندگی محلی می بینند. آنها ادعا می کنند که کازینو منجر به افزایش مشکلات اجتماعی ، افسردگی و ورشکستگی می شود.

محققان استدلال می کنند که نگرش منفی ساکنان ناشی از نداشتن آگاهی کافی و نگرانی های بالقوه است و نه مبتنی بر تجارب ملموس است. نظریه رفتار برنامه ریزی شده پیشنهاد می کند که نیت رفتاری تحت تأثیر نگرش و درک کنترل شده است. از آنجا که ساکنان تجارب مستقیمی از کازینو نداشته اند ، نگرش ها و نیت های آنها منفی باقی می ماند.

در نتیجه ، محققان استدلال می کنند که افزایش آگاهی ساکنان محلی و ارائه اطلاعات مثبت از تأثیرات احتمالی مفید کازینو می تواند به بهبود نگرش آنها کمک کند. کاهش نگرانی ها و ارائه شواهد مبنی بر کنترل و مدیریت مؤثر کازینو می تواند نگرش منفی را تغییر دهد. با این حال ، مطالعه محدودیت هایی دارد و نیاز به بررسی های بیشتر دارد تا نتیجه گیری قطعی صورت گیرد.

نهایتاً ، این مطالعه نشان می دهد که آگاهی و اطلاع رسانی مؤثر می تواند نگرش ها را تغییر دهد. ارائه اطلاعات مثبت و شواهد مبتنی بر شواهد می تواند مخالفت ها را کاهش دهد و پذیرش را افزایش دهد. این می تواند به توسعه پایدار صنعت کازینو کمک کند ، بدون از دست دادن حمایت جامعه محلی.

 

Alipour, Habib, and Edwin M. Vughaingmeh. "Residents' Attitudes Toward Casino Gambling in Kyrenia, North Cyprus: In Search of Theoretical Explanation?." Tourism Analysis 14, no. 6 (2009): 841-866.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی