نقش فرهنگ در قمار و قمار مشکل

این مقاله به بررسی نقش فرهنگ در انجام قمار و ایجاد مشکلات ناشی از آن می پردازد. فرهنگ می تواند از طریق شکل دادن به نگرش ها ، هنجارها و ارزش های اجتماعی که در مورد قمار وجود دارند ، تأثیر قابل توجهی بر رفتار قمار بگذارد. این مقاله نحوه تعامل فرهنگ با قمار و ایجاد مشکلات ناشی از آن را بررسی می کند.

این مقاله به موارد زیر می پردازد:

• نگرش های اجتماعی مرتبط با قمار مثل آن که قمار یک فعالیت سرگرم کننده یا معاش است و غیره. تأثیر این نگرش ها بر انجام قمار.

• هنجارهای اجتماعی مرتبط با قمار مثل میزان قبول اجتماعی قمار در مکان های مختلف. تأثیر این هنجارها بر تصمیم افراد برای انجام یا ترک قمار.

• ارزش های فرهنگی که قمار را تشویق یا ممنوع می کنند مثل ارزش ماجراجویی طلبی و ریسک پذیری. تأثیر این ارزش ها بر گرایش افراد به قمار.

• مشکلات اجتماعی ناشی از قمار مثل بدهی ، جرم ، آسیب خانوادگی و غیره. نحوه تعامل فرهنگ با ایجاد و تشدید این مشکلات.

• راه هایی که از طریق آنها فرهنگ می تواند در کاهش مشکلات ناشی از قمار مؤثر باشد مثل تغییر نگرش ها و ارزش های اجتماعی.

نتایج نشان می دهند که قمار عمیقاً در فرهنگ و جامعه ریشه دوانده است و فرهنگ به نوبه خود بر قمار تأثیر می گذارد و از آن تأثیر می پذیرد. تغییر فرهنگ به تنهایی کافی نیست ولی می تواند در ترکیب با سایر راهبردهای کنترل مانند قانون گذاری و آموزش تأثیر قابل توجهی داشته باشد. تشخیص عناصر فرهنگی کلیدی که با قمار در ارتباط هستند و تلاش برای تغییر آنها می تواند به کاهش قمار و مشکلات ناشی از آن کمک کند. فرهنگ یک عامل مهم در ایجاد و حل مشکل قمار است.

 

Raylu, Namrata, and Tian Po Oei. "Role of culture in gambling and problem gambling." Clinical psychology review 23, no. 8 (2004): 1087-1114.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی