اثرات اجتماعی و اقتصادی قمار

این مقاله اثرات اجتماعی و اقتصادی قمار را بررسی می کند. نکات کلیدی عبارتند از:

1) قمار می تواند منجر به اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی مانند اعتیاد ، بدهی ، جرائم و پریشانی شود. این آثار می توانند هزینه های گسترده برای افراد و جوامع به همراه داشته باشند.

2) با وجود این ، قمار نیز منجر به درآمد مالیاتی  ، اشتغال و توسعه اقتصادی می شود ، به ویژه در صنایع قمار مانند کازینو ها. این آثار مثبت ، معمولاً بر آثار منفی تجاوز می کنند ، ممکن است منجر به افزایش قمار شود.

3) تأثیرات به شدت وابسته به نوع قمار، مکان و افرادی است که درگیر می شوند. آثار منفی معمولاً روی افراد و جوامع آسیب پذیرتر تمرکز می کنند. ولی منافع مالی ممکن است طبقه متوسط و بالاتر را بیشتر نفوذ دهد.

4) مدیریت این تضاد با نظارت مناسب و محدود کردن دسترسی یک چالش است. سیاست های محدود کننده ممکن است منجر به افزایش قمار غیررسمی شود. یک توازن مناسب باید بین محدود کردن و منافع اقتصادی قمار برقرار شود.

5) تحقیقات بیشتر مورد نیاز است تا پیچیدگی آثار و تفاوت های بین انواع قمار و محل های قمار بهتر درک شود. این کمک می کند سیاست های مبتنی بر شواهد برای مدیریت این پدیده پیچیده تدوین شود.

در نتیجه ، این مقاله اثرات اجتماعی و اقتصادی قمار را بررسی می کند. قمار می تواند منجر به هم مثبت و هم منفی شود و آثارش به شدت وابسته به محل و افراد درگیر شده است. مدیریت این تضاد و برقراری توازن مناسب یک چالش است. محدود کردن قمار به عنوان یک راه حل سیاسی نیاز به ارزیابی کامل دارد تا از افزایش قمار غیررسمی جلوگیری شود. تحقیقات بیشتر مورد نیاز است تا سیاست های مبتنی بر شواهد برای مدیریت این موضوع پیچیده تدوین شود.

 

Walker, Douglas M., and Russell S. Sobel. "Social and economic impacts of gambling." Current Addiction Reports 3 (2016): 293-298.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی