تأثیر اقتصادی یک انحصار کازینو: شواهدی از آتلانتیک سیتی

این مقاله به بررسی تأثیرات اقتصادی یک انحصار کازینو می پردازد و شواهدی از آتلانتیک سیتی ارائه می کند. نکات اصلی عبارتند از:

1) یک انحصار کازینو به یک امتیاز انحصاری برای اجرای بازی های قمار در یک منطقه خاص اشاره دارد. این انحصار می تواند قدرت بازاری و کنترل قیمت ها را افزایش دهد.

2) این مطالعه به تجزیه و تحلیل تأثیرات اقتصادی یک انحصار کازینوی آتلانتیک سیتی می پردازد. تأثیرات مورد بررسی شامل اشتغال ، درآمد ، مالیات و جریان های ورودی و خروجی می شوند.

3) نتایج نشان می دهند که انحصار کازینوی آتلانتیک سیتی تأثیرات اقتصادی مثبتی دارد. این انحصار منجر به افزایش اشتغال ، درآمد ، مالیات و جریان های ورودی و خروجی شده است. این انحصار سهم قابل توجهی از اقتصاد محلی آتلانتیک سیتی را تشکیل می دهد.

4) نتایج تأکید می کنند که انحصار کازینو می تواند مزایای اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. این مزایا باید در تصمیم گیری در مورد اعطای انحصار کازینو در نظر گرفته شوند. هر چند ، هزینه های انحصار مانند افزایش نیروی بازاری و کنترل قیمت ها نیز وجود دارند و باید مد نظر قرار گیرند. تعادل بین مزایا و هزینه ها در تصمیم گیری مهم است.

نتیجه گیری: این مطالعه تأثیرات اقتصادی یک انحصار کازینوی آتلانتیک سیتی را بررسی می کند. نتایج نشان می دهند که این انحصار منجر به اشتغال ، درآمد ، مالیات ، و جریان های ورودی و خروجی بیشتر شده است و سهم قابل توجهی از اقتصاد محلی را تشکیل می دهد. این نتایج تأکید می کنند که انحصار کازینو می تواند مزایای اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشد. مزایا و هزینه های احتمالی باید در تصمیم گیری در نظر گرفته شوند. تعادل بین آنها مهم است.

 

Scavette, Adam. "The Economic Impact of a Casino Monopoly: Evidence from Atlantic City." Available at SSRN 4418764 (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی