اثرات اقتصادی قمار کازینو در سطوح ایالتی و محلی

این مقاله اثرات اقتصادی اختلال قمار کازینو در سطوح ایالتی و محلی را بررسی می کند. نکات کلیدی مقاله عبارتند از:

1) اختلال قمار در کازینو ها و دیگر محل های قمار با تأثیرات منفی اقتصادی مرتبط است ، به ویژه در مقیاس های محلی و ایالتی. قمار می تواند به افزایش بیکاری ، اعسار و جرائم منجر شود.

2) درحالیکه کازینو ها و دیگر محل های قمار عموماً مثبت از نظر اشتغال زایی و درآمد مالیاتی تلقی می شوند ، اثرات منفی آنها کمتر بررسی شده است. اغلب مطالعات تنها اثرات مببت را در بخش قمار آنالیز می کنند. تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا روشن شود این صنعت چگونه به طور کامل به اقتصاد محلی و ایالتی مرتبط است.

3) افزایش فعالیت های قمار مانند کازینو ها می تواند منجر به افزایش مصرف مواد مخدر  ، جرائم و بدهی ها شود که در نتیجه هزینه های اجتماعی بالایی دارند. اختلال قمار نیز می تواند منجر به اشتغال  ، ازدواج  ، مسکن و مسائل مالی شود که در نهایت به پرداخت هزینه های مربوط به برنامه های رفاهی منجر می شود.

4) توصیه های سیاستی شامل مدیریت محدودیت نوعی ، مالیات بر قمار ، محدود کردن امکان دسترسی و آموزش عمومی درباره خطرات قمار ارائه شده است. تحلیل های اقتصادی بهتری مورد نیاز است تا سیاست های مؤثرتری تدوین شود.

در نتیجه ، این مقاله اثرات اقتصادی اختلال قمار کازینو در سطوح ایالتی و محلی را بررسی می کند. اما تأثیرات منفی مانند افزایش بدهی ، بیکاری و جرم معمولاً در تحلیل ها نادیده گرفته می شوند. نتایج نشان می دهد که اختلال قمار می تواند با پیامدهای منفی اجتماعی و مالی مرتبط باشد که هزینه های عمومی قابل توجهی را به همراه دارند. برای سیاست گذاری بهتر ، تحلیل های اقتصادی جامع تر مورد نیاز است. محدودیت نوعی ، مالیات بر قمار و محدود کردن دسترسی به عنوان سیاست های احتمالی پیشنهاد شده است، همراه با آموزش عمومی درباره خطرات قمار.

 

Gazel, Ricardo. "The economic impacts of casino gambling at the state and local levels." The Annals of the American Academy of Political and Social Science 556, no. 1 (1998): 66-84.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی