اقتصاد قمار کازینو

این مقاله در مورد کازینو های قمار و اقتصادشان بحث می کند. نکات کلیدی اقتصاد قمار کازینو این است:

1) کازینو های قمار منجر به اشتغال زایی ، درآمد مالیاتی و توسعه گردشگری می شوند. آنها منبع کاربردی ، مالیاتی و اقتصادی محلی و ایالتی هستند و رشد اقتصادی را تحریک می کنند.

2) کازینو ها به واسطه وضع مالیات و ارائه بهره گسترده منجر به درآمد قابل توجهی برای مقامات و کیفیت زندگی شهروندان می شوند. با این حال ، مالیات نمی تواند کاملاً هزینه های منفی افزایش اعتیاد و آسیب های اجتماعی را جبران کند.

3) توجه به منافع اقتصادی کازینو ها به هزینه های اجتماعی و فردی پرداختن منجر می شود. اعتیاد ، جرائم و مشکلات مالی ممکن است نادیده گرفته شوند. دستیابی به توازن مناسب با نظارت مستمر یک چالش است.

4) توسعه کازینو اغلب موجب مواجهه با مقاومت محلی می شود مانند افزایش ترافیک ، کاهش امنیت و تغییر شخصیت محلی. این موارد باید در تصمیمات مربوط به توسعه کازینو لحاظ شوند.

5) سیاست های تنظیمی خاص برای نظارت بر این صنعت ایجاد شده است ، از جمله محدودیت ساعات کاری ، مالیات جداگانه و محدود سنی. ارزیابی مستمر لازم است تا این سیاست های دفاعی از منافع اجتماعی حمایت کنند.

در نتیجه ، این مقاله اقتصاد کازینو های قمار و اثرات مثبت و منفی آنها را بررسی می کند. کازینو ها می توانند منجر به درآمد و اشتغال شوند ، اما اثرات بالفعلشان ممکن است طبقه، محلی و محیطی باشند. سیاست های مناسب مدیریتی مهم است تا این صنعت مثبت اقتصادی باشد و از منافع جذاب سودمند محافظت کند ، در عین حال مشکلات اجتماعی را به حداقل می رساند. این مدیریت مستمر یک چالش است و تحقیقات و تجربه کمکی می کنند. کازینو ها یک عامل اقتصادی پیچیده و متغیر هستند با اثراتی هم مثبت و هم منفی که باید مورد بررسی قرار گیرند.

 

Eadington, William R. "The economics of casino gambling." Journal of economic perspectives 13, no. 3 (1999): 173-192.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی