تأثیرات درک شده از قمار کازینو بر یک جامعه

این مقاله تأثیرات درک شده از قمار کازینو بر یک جامعه را بررسی می کند. نکات کلیدی عبارتند از:

1) نظرات افراد درباره تأثیرات قمار کازینو با توجه به تجربیات شخصی ، موقعیت اجتماعی آنها و سطح دسترسی به اطلاعات شکل می گیرد. این نظرات بر پذیرش و مشروعیت قمار کازینو تأثیر می گذارد.

2) افراد تأثیرات مثبتی مانند افزایش اشتغال ، توسعه اقتصادی و درآمد مالیاتی را می بینند. ولی ممکن است اثرات منفی مانند اعتیاد و مشکلات اجتماعی را نادیده بگیرند یا کم اهمیت دهند.

3) متأثر از این تأثیرات مثبت درک شده ، تأیید و پشتیبانی برای رشد قمار کازینو در جامعه افزایش می یابد. اما هم تأثیرات منفی وجود دارد ، به ویژه بر افراد و جوامع فقیر و آسیب پذیرتر که صاحب نظران محیطی و اجتماعی را نگران کرده است.

4) اغلب در این موضوع مناقشه وجود دارد که آیا منافع اقتصادی رشد کازینو مشکلات اجتماعی و محیطی ایجاد شده را دامن می زند و جبران می کند یا نه. این یک چالش کاربردی برای سیاست گذاری با دو جنبه است.

به طور خلاصه ، این مقاله تأثیرات درک شده از قمار کازینو بر یک جامعه را بررسی می کند. این دیدگاه های مثبت و منفی و پشتیبانی برای رشد کازینو تحت تأثیر تجارب و موقعیت افراد قرار می گیرد. منافع اقتصادی و مشکلات اجتماعی اغلب موضوع بحث است. مدیریت این تضاد و دستیابی به توافق اجتماعی یک چالش است که تحقیقات و شواهد مناسب به کمک سیاست گذاری می آید. نظرات و نگرانی های افراد باید در تصمیم گیری در نظر گرفته شوند. سیاست های محدود کننده نیاز به ارزیابی کامل دارند تا اینکه از مزایای اقتصادی قمار حمایت کنند و در عین حال مشکلات بالفعل را کاهش دهند. تحقیقات و شواهد برای سیاست گذاری مناسب مورد نیاز است.

 

Pizam, Abraham, and Julianne Pokela. "The perceived impacts of casino gambling on a community." Annals of Tourism Research 12, no. 2 (1985): 147-165.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی