روانشناسی قمار

این مقاله به بررسی روانشناسی قمار می پردازد. وجوه روانشناختی مهمی وجود دارند که قمار و رفتار قماربازی را تحت تأثیر قرار می دهند. این مقاله عوامل روانشناختی مرتبط با قمار و رفتار قماربازی، نظریاتی که آنها را توضیح می دهند و کاربرد دانش روانشناسی برای مدیریت و کنترل قمار را بررسی می کند.

این مقاله به موارد زیر می پردازد:

• عوامل روانشناختی مرتبط با قمار مانند تمایلات شناختی (سوء برداشت تصادفی ، ایلوزیون کنترل و غیره) ، موتیواسیون ها (جستجوی ماجراجویی ، احساس لذت و غیره) ، احساسات (شوق ، هیجان و غیره) و سطوح آرامش لذت و دلزدگی.

• نظریاتی که این عوامل را توضیح می دهند مانند نظریه انتخاب ، نظریه پردازش اطلاعات و نظریه انتظار. دریافت ها و محدودیت های هر نظریه.

• کاربرد روانشناسی برای مدیریت قمار از طریق ارزیابی ریسک ، مداخله شناختی رفتاری ، سیاست گذاری و غیره. تأثیرات مثبت و منفی احتمالی چنین مداخلاتی.

• مسائل اخلاقی ناشی از کاربرد روانشناسی برای مدیریت قمار مانند حریم خصوصی و اختیار فردی.

نتایج نشان می دهند که درک وجوه روانشناختی قمار می تواند در توسعه راهبردهای مؤثر و اخلاقی برای مدیریت قمار مفید باشد. هرچند نظریات موجود محدودیت هایی دارند و نیاز به تحقیقات بیشتر وجود دارد. استفاده از دانش روانشناسی برای مداخله در قمار نیز نیازمند بررسی مسائل اخلاقی و ارزیابی تأثیرات احتمالی است. روانشناسی قمار یک حوزه پیچیده و پویا است که به مطالعه مستمر نیاز دارد.

 

Walker, Michael B. The psychology of gambling. Pergamon Press, 1992.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی