رابطه بین ویژگی های ساختاری و رفتار قمار: مطالعه ردیابی بازیکنان قمار آنلاین

در مطالعات روانشناسی قمار، برخی ویژگی های ساختاری مغز و برخی ویژگی های شخصیتی با رفتار قمار مرتبط هستند. از جمله ویژگی های ساختاری مغز می توان به فعالیت بیشتر در مناطق دوپامینی و ناحیه های قشری مرتبط با پاداش و تصمیم گیری اشاره کرد. این مناطق مغزی در فردانی که به رفتار قماری مشتاق هستند، فعالیت بیشتری دارند.

همچنین، برخی ویژگی های شخصیتی نیز با رفتار قمار مرتبط هستند. افرادی که علاقه زیادی به جستجوی تحریک و شرایط پرخطر دارند، در مقایسه با دیگران، به احتمال بیشتری به رفتار قماری مشتاق هستند. همچنین، افرادی که به دنبال تجربه احساسات قوی هستند، نیز به احتمال بیشتری به رفتار قماری مشتاق هستند.

با توجه به این ویژگی ها، مطالعات روانشناسی قمار در حال حاضر از روش های ردیابی برای بررسی رفتار قمار استفاده می کنند. این روش ها شامل مشاهده و ثبت فعالیت های مغزی، اندازه گیری عملکرد شناختی و شخصیت شناسی و انجام پرسشنامه های رفتاری می شوند.

در مطالعه ردیابی بازیکنان قمار آنلاین، این روش ها برای بررسی رابطه بین ویژگی های ساختاری مغز و شخصیتی با رفتار قمار مورد استفاده قرار می گیرند. این مطالعات می توانند به ما کمک کنند تا بهتر درک کنیم که چرا برخی افراد به رفتار قماری مشتاق هستند و چگونه می توان این رفتار را کنترل کرد.

 

Auer, Michael, and Mark D. Griffiths. "The relationship between structural characteristics and gambling behaviour: An online gambling player tracking study." Journal of Gambling Studies 39, no. 1 (2023): 265-279.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی