بلیت برنده: ارزیابی مقررات دولتی قمار ورزشی

این مقاله مقررات دولتی مربوط به بلیت برنده را ارزیابی می کند. بلیت برنده به افراد اجازه می دهد بر نتایج مسابقات ورزشی پول شرط ببندند.

نکات کلیدی این مقاله عبارتند از:

1) بلیت برنده می تواند منجر به مشکلات مرتبط با قمار مانند اعتیاد به قمار شود. مقررات دولتی مناسب می تواند این خطرات را کاهش دهد.

2) این مقاله مقررات دولتی مربوط به بلیت برنده در سه کشور مختلف: انگلستان، اسکاتلند و ولز را ارزیابی می کند. تفاوت ها در محدودیت های سنی، محتوا و تبلیغات وجود دارد.

3) مقررات انگلستان محدودیت های سنی کمتر و کمترین محدودیت را بر تبلیغات و محتوا دارد. مقررات اسکاتلند و ولز محدودیت های سنی و محتوای بیشتری اعمال می کنند.

4) هیچ مقرراتی کاملاً واضح برتر نیست. مقررات باید متناسب با ارزش های اجتماعی و هنجارهای هر کشور باشد. اما کنترل مناسب و مسؤولیت اجتماعی باید ملاک های اصلی باشند.

5) محدودیت های این مقاله شامل عدم وجود داده های مربوط به تأثیر مقررات و پتانسیل سوگیری انتشار می باشد. شواهد بیشتر مورد نیاز است تا تأثیر مقررات دولتی در کاهش مشکلات مرتبط با قمار ارزیابی شود.

در نتیجه، این مقاله ارزیابی جامعی از مقررات دولتی مربوط به بلیت برنده در سه کشور مختلف ارائه می دهد. هیچ رویکرد واضح برتری وجود ندارد و هر کشور باید رویکردی را انتخاب کند که با ارزش هایش مطابقت دارد. اما کنترل مناسب و مسؤولیت اجتماعی باید ملاک های اصلی باشند. شواهد بیشتر مورد نیاز است تا تأثیر مقررات بر کاهش مشکلات مرتبط با قمار ارزیابی شود، اما این مقاله مبنایی برای تصمیم گیری در زمینه مقررات مناسب فراهم می کند.

 

Bunde, Elijah. "THE WINNING TICKET: AN EVALUATION OF STATE REGULATION OF SPORTS GAMBLING." Washington University Journal of Law and Policy 70, no. 1 (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی