کشف زنجیره سود خدمات در صنعت کازینو

این مطالعه زنجیره سود خدمات در صنعت کازینو را کشف می کند. نکات اصلی عبارتند از:

1) زنجیره سود خدمات دسته ای از فعالیت هایی است که شرکت با ساخت ارزش اقتصادی از مجموعه ای از مشتریان وفادار و خشنود ایجاد می کند. برای شرکت های کازینو ، شناسایی فرصت ها برای افزایش سودآوری و دستیابی به مزیت رقابتی کلیدی است.

2) مطالعه یک زنجیره سود خدمات چهار مرحله ای را در صنعت کازینو کشف می کند: توسعه محصول (طراحی و ارائه محصولات و خدمات جدید) ، تجربه مشتری (خلق تجارب منحصر به فرد و خاطره انگیز) ، وفاداری مشتری (ایجاد روابط طولانی مدت با مشتریان وفادار) و سود شریک (ایجاد منافع متقابل با شرکاء کلیدی). این مراحل منجر به افزایش سودآوری و مزیت رقابتی می شوند.

3) مدل نشان می دهد که این مراحل با یکدیگر برهم کنش می کنند تا سطوح بالای سودآوری و مزیت رقابتی را امکان پذیر سازند. به عنوان مثال ، توسعه محصول منجر به تجارب مشتری منحصر به فرد می شود که وفاداری مشتری را افزایش می دهد. وفاداری بالای مشتری منجر به منافع متقابل قوی تر با شرکاء کلیدی می شود که در نتیجه سود شریک را افزایش می دهد.

4) این مطالعه نشان می دهد که شرکت های کازینو باید به طور یکپارچه سراسر زنجیره سود خدمات خود را مدیریت کنند تا سطوح بالای سودآوری و مزیت رقابتی را تحقق بخشند. استراتژی های توسعه محصول ، تجربه مشتری و مدیریت شراکت ها باید به طور تنگاتنگ به هم مرتبط باشند. رویکرد مدیریت جامع ضروری است.

نتیجه گیری: این مطالعه زنجیره سود خدمات در صنعت کازینو را کشف می کند. زنجیره سود خدمات شامل چهار مرحله است: توسعه محصول ، تجربه مشتری ، وفاداری مشتری و سود شریک. این مراحل با یکدیگر برهم کنش می کنند تا سطوح بالای سودآوری و مزیت رقابتی را امکان پذیر سازند. نتایج حاکی از آن است که شرکت های کازینو باید زنجیره سود خدمات خود را به طور یکپارچه مدیریت کنند تا سطوح بالای عملکرد را دستیابند. این یافته ها برای صنعت کازینو و سایر صنایع مهم هستند تا بتوانند زنجیره سود خدمات راهبردی خود را شکل دهند.

 

Prentice, Catherine, IpKin Anthony Wong, and Desmond Lam. "Uncovering the service profit chain in the casino industry." International Journal of Contemporary Hospitality Management (2017).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی