درک رفتار قمار و نگرش ریسک با استفاده از داده های بلاک چین کازینو مبتنی بر ارز دیجیتال

این مطالعه رفتار قمار و نگرش ریسک بازیکنان را با استفاده از داده های تراکنش کازینوی مبتنی بر ارز دیجیتال ارزیابی می کند. تحقیقات قبلی در مورد رفتار قمار و پذیرش ریسک اغلب بر پیمایش های خودگزارش دهی متکی بوده است. داده های تراکنش کازینو مزایایی نظیر دقت بالاتر و کاهش سوگیری های پاسخ گویی را ارائه می کنند.

این مطالعه از داده های تراکنش 8 ماهه از یک کازینوی مبتنی بر ارز دیجیتال در لاس وگاس استفاده کرد. تحلیل ها نشان داد که بازیکنان در معرض ریسک بالاتر به احتمال بیشتری برنده می شوند و مبالغ بیشتری وجه نقد را برداشت می کنند.

نتایج همچنین نشان داد که مردان احتمالاً نسبت به زنان ریسک پذیرتر هستند و میزان بردها و برداشت های وجه نقد آنها بیشتر است. بازیکنان مسن تر کمتر احتمالاً ریسک پذیر هستند و میزان برد و برداشت وجه نقد کمتری دارند.

به طور کلی، این مطالعه نشان می دهد که رفتار غیرمسئولانه قمار و برخی ویژگی های فردی موجب افزایش تمایل به ریسک و نتایج قمار شدیدتر می شوند. این یافته ها می توانند برای ارائه خط مشی ها و مداخلات مدیریت ریسک کمک کننده باشند تا رفتارهای قمار مضر را کاهش دهد. مع ذلک، محدودیت های نمونه مطالعه و استفاده از داده های تراکنش یک کازینوی واحد نیازمند تفسیر نتایج با احتیاط است.

 

Meng, Jonathan, and Feng Fu. "Understanding gambling behaviour and risk attitudes using cryptocurrency-based casino blockchain data." Royal Society open science 7, no. 10 (2020): 201446.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی