جوانان استرالیایی درباره راهبردهای جلوگیری از عادی سازی قمار و کاهش آسیب قمار بحث می کنند.

این مطالعه نظرات جوانان استرالیایی را در مورد راهبردهای مؤثر برای جلوگیری از عادی سازی قمار و کاهش مشکلات مرتبط مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاکی از آن است که جوانان معتقد بودند راهبردهای زیر می‌توانند مفید باشند:

•محدود کردن دسترسی به وبسایت‌های قمار و تبلیغات قمار. جوانان استدلال کردند که کاهش معرضیت به تبلیغات قمار می‌تواند جلوی اشتیاق به قمار را بگیرد و اهمیت آن را کم کند.

•افزایش آگاهی درباره مشکلات مرتبط با قمار. جوانان معتقد بودند که آموزش در مورد آسیب‌های اعتیاد به قمار و مشکلات مالی مرتبط می‌تواند جوانان را ترغیب کند تا از قمار اجتناب کنند.

•افزایش فرصت‌های سرگرمی جایگزین و ارتقای سلامت روانی. بسیاری از جوانان استدلال کردند که افزایش گزینه‌های سرگرمی مثبت و کاهش استرس می‌تواند اشتیاق به قمار را کاهش دهد.

در نتیجه، نظرات جوانان در مورد راهبردهای مؤثر برای کاهش آسیب قمار و جلوگیری از عادی سازی آن مشتمل بر محدود کردن معرضیت به تبلیغات قمار، آموزش در مورد مشکلات قمار و ارتقای سلامت روانی و سرگرمی بود. این راهبردها می‌توانند برای کاهش قماربازی جوانان مفید باشند.

 

Pitt, Hannah, Samantha L. Thomas, Melanie Randle, Sean Cowlishaw, Grace Arnot, Sylvia Kairouz, and Mike Daube. "Young people in Australia discuss strategies for preventing the normalisation of gambling and reducing gambling harm." BMC Public Health 22, no. 1 (2022): 956.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی